Gå direkt till innehåll
​Resandet fortsätter att öka i den regionala kollektivtrafiken

Pressmeddelande -

​Resandet fortsätter att öka i den regionala kollektivtrafiken

Under 2019 var antalet påstigande resenärer i subventionerad regional linjetrafik nästan 1,7 miljarder. Under det senaste decenniet har resandet ökat varje år, totalt med 30 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

I den subventionerade regionala linjetrafiken går det att resa med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och fartyg. Mätt per invånare gjorde vi i Sverige 161 påstigningar och reste 165 mil i den trafiken under 2019.* Det är tre resor och två mil mer än året innan.

Buss är det största trafikslaget med cirka 860 miljoner påstigningar 2019. Under det senaste decenniet har resandet ökat i alla trafikslag, men mest i tåg- och fartygstrafiken med 58 respektive 66 procent.

Det har gått åtta år sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 1 januari 2012. Lagen innebar att den regionala kollektivtrafiken öppnades för privata initiativ, för att skapa fler alternativ och öka innovations­graden, vilket på sikt skulle gynna resenärer och samhälle.

Resandet i den kommersiella regionala trafiken med buss och fartyg som har tillkommit efter lagen var förhållandevis litet under 2019. Endast 0,4 procent av allt regionalt resande med buss skedde i kommersiell linjetrafik. Motsvarande andel för resande i kommersiell fartygstrafik var 3 procent.

Figur 1. Antal påstigningar (miljoner) per trafikslag i subventionerad regional linjetrafik. Åren 2010–2019.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik Regional linjetrafik 2019. Här hittar du statistiken för kollektivtrafiken.

* Siffrorna är något överskattade eftersom även utländska medborgare genomför resor i Sverige.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Ytterligare information:
Fredrik Lindberg, statistiker, 010-414 42 36, e-post: fredrik.lindberg@trafa.se
Fredrik Söderbaum, statistiker, 010-414 42 23, e-post: fredrik.soderbaum@trafa.se

Ämnen


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12