Gå direkt till innehåll
​Fler svenska handelsfartyg 2019 — men stora fartyg utgick

Pressmeddelande -

​Fler svenska handelsfartyg 2019 — men stora fartyg utgick

SOS- logga

Den svenskregistrerade flottan av större passagerarfartyg och lastfartyg (på minst 100 brutto) ökade från 318 till 323 fartyg. Däremot minskade den totala bruttodräktigheten. Det framgår av ny officiell statistik om fartyg som Trafikanalys publicerar idag.

Den svenskregistrerade handelsflottan (passagerarfartyg och lastfartyg) ökade med 5 fartyg. 5 nybyggda tankfartyg förstärkte flottan, det bidrog till en nettoökning på +4 tankfartyg. Torrlastfartygen hade en nettominskning på -1 fartyg. Övriga passagerarfartyg hade en nettoökning på +2 fartyg. Passagerarfärjorna och Bulkfartygen var samma fartyg både 2019 och 2018.

Minskningen av stora torrlastfartyg bidrog till att den totala bruttodräktigheten i den svenskregistrerade handelsflottan minskade från 2,65 miljoner till 2,48 miljoner.

Antal anställda i den svenskregistrerade handelsflottan ökade marginellt, från 3 179 till 3 194 genomsnittligt anställda per dag. Kvinnliga styrmän ökade från 18 till 23 genomsnittligt anställda per dag. Andel utländska medborgare i personalen minskade från 24 till 21 procent.

Användningen av de svenskregistrerade fartygen mätt i dagar minskade något; från 979 till 969 miljoner bruttodräktighetsdagar.

Sveriges andel i världshandelsflottan är oförändrad från föregående år; 0,5 procent mätt i antal fartyg och 0,2 procent mätt i brutto.

Den officiella statistiken över Fartyg 2019 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2019 bygger på uppgifter från det svenska fartygsregistret. Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används. På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om Fartyg — www.trafa.se/sjofart/fartyg

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ytterligare information:
Björn Tano, telefon: 010-414 42 24, e-post: bjorn.tano@trafa.se
Henrik Petterson, telefon: 010-414 42 18, e-post: henrik.petterson@trafa.se

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken. 

Ämnen

Taggar


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12